Школска година 2021 – 2022

Гимназија Доситеи Обрадовић у Темишвару очекује вас са разноврсном и квалитетном образовном понудом која ће обезбедити достизање стандарда учења и промоције европских вредности у окружењу физичке и менталне сигурности. Наша школа има све услове како би наши студенти могли темељно да науче и развију вештине и ставове који ће им омогућити да успешно функционишу као одрасли у демократском друштву.

За основце и средњошколце на располагању је низ 15 одговарајуће опремљених учионица, рачунарска лабораторија са Интернет везом, кабинет за биологију, кабинет за физику, хемија, спортски терен. Широк спектар школских и ваннаставних активности искористиће и развити специфичне таленте и интересовања ученика и дати ће суштински допринос њиховом формирању као уравнотежене и хармоничне личности.

Програм “Школа после школе” намењен је ученицима основних, средњих и средњих школа.

Образовна понуда

За школску 2021. – 2022. годину, према плану школовања одобреном одлуком Управног одбора, понуда за школовање је:

Основно образовање
• 1 припремни разред;
• 1 први разред I
• 1 други разред II
• 1 трећи разред
• 1 четврти разред

Средње ниже образовање

• 1 – 5. разред
• 1 – 6. разред
• 1 – 7. разред
• 1 – 8. разред

Средња школа

Специјализација из филологије
• 0,5 9. разред (14 места)
• 0,5 10. разред (14 места)
• 0,5 11. разред (14 места)
• 0,5 12. разред (14 места)

Специјализација из математике и рачунарства
• 0,5 – 9. разред (14 места)
• 0,5 – 10. разред (14 места)
• 0,5 – 11. разред (14 места)
• 0,5 – 12. разред (14 места)

Курикуларна понуда

Курикуларна понуда Гимназије Доситеи Обрадовић из Темишвара има за циљ да максимално искористи људске и материјалне ресурсе у школској 2021. – 2022. години како би одговорила потребама и интересовањима ученика и родитеља тако што:

• Постојање креативног примењеног основног курикулума, према важећој методологији;
• Иѕборни програми које су наставници развили према могућностима ученика;
• Постојање владиних програма за подршку ученика из социјално угрожених средина;
• Примена стратегија које одговарају профилу и нивоу ученика и информативно-формативног дидактичког приступа;
• Додатна припрема ученика за испите, такмичења, олимпијаде;
• Постојање атрактивних ваннаставних активности;
• Широк спектар курсева које нуди Центар за усавршавање за обуку наставника.

ШКОЛСКИ СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:

1. Обезбеђивање добро обученог наставног особља учешћем у континуираном образовању и курсевима.
2. Организовање активности обуке и саветовања за развој факултативних такмичарских програма.
3. Развој комуникационих вештина ученика.
4. Проналажење, развијање и неговање талената.
5. Упознавање ученика са елементима енглеске, немачке и француске културе.
6. Неговање креативних способности ученика.
7. Образовање ученика за животну средину.
8. Развијање толеранције.
9. Приступање европским пројектима.
10. Развој образовних партнерстава.
11. Континуирана модернизација материјалне базе школе.
12. Привлачење ванбуџетских средстава.

ШКОЛСКЕ СВРХЕ

1. Дефинисање личности школе у ​​локалној заједници;
2. Развој конкурентних, атрактивних изборних програма;
3. Развијање способности самоспознаје у циљу постизања тачног професионалног избора;
4. Развијање унутрашње мотивације за учење;
5. Искористивши тренинг у новонасталим контекстима и ситуацијама;
6. Формирање сложене личности, прилагодљиве тренутним условима у друштву;
7. Развој вештина комуникације, међуљудских односа.