Anul școlar 2021-2022

Liceul Teoretic Dositei Obradovici Timișoara vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.
Școala noastră dispune de toate condițiile pentru ca elevii noștri să poată să învețe temeinic și să-și dezvolte competențe și atitudini care le vor permite să funcționeze cu succes, ca adulți, într-o societate democratică.

Există un număr de 15 săli de clasă dotate corespunzător, disponibile, elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal, laborator informatic cu conectare la Internet, cabinet de biologie, cabinet de fizică, chimie, teren de sport. O gamă largă de activități școlare și extrașcolare vor valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice elevilor și vor contribui esențial la formarea acestora ca personalități echilibrate și armonioase.

Programul Școala după școală se adresează elevilor ciclului primar, gimnazial și liceal.

Oferta educaţională
Pentru anul şcolar 2021 – 2022, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare este:
Învățământ Primar
• 1 clasă pregătitoare;
• 1 clasă I
• 1 clasă a II-a
• 1 clasă a III-a
• 1 clasă a IV-a

Învățământ Gimnazial
• 1 clasă a V-a
• 1 clasă a VI-a
• 1 clasă a VII-a
• 1 clasă a VIII-a

Învățământ Liceal

Specializarea FILOLOGIE
• 0,5 clasă a IX-a (14 locuri)
• 0,5 clasă a X-a (14 locuri)
• 0,5 clasă a XI-a (14 locuri)
• 0,5 clasă a XII-a (14 locuri)

Specializarea MATEMATICĂ – INFORMATICĂ
• 0,5 clasă a IX-a (14 locuri)
• 0,5 clasă a X-a (14 locuri)
• 0,5 clasă a XI-a (14 locuri)
• 0,5 clasă a XII-a (14 locuri)

Oferta curriculară

Oferta curriculară a Liceului Teoretic Dositei Obradovici din Timișoara urmărește ca și în anul școlar 2021 – 2022 să utilizeze la maxim resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin:
• Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare;
• Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;
• Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate;
• Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
• Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
• Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive;
• Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. Timiș pentru perfecţionarea cadrelor didactice

OBIECTIVELE SPECIFICE SCOLII:

1. Asigurarea unui personal didactic bine pregătit prin participarea la cursuri de pefecționare și formare continuă;
2. Organizarea de activități de instruire și consiliere pentru elaborarea de programe de opțional competitive;
3. Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor;
4. Depistarea, dezvoltarea si cultivarea talentelor;
5. Familiarizarea elevilor cu elemente ale culturii engleze, germane și franceze;
6. Cultivarea capacității creative a elevilor;
7. Educarea elevilor pentru mediu;
8. Dezvoltarea toleranței.
9. Accesarea unor proiecte europene.
10. Dezvoltarea de parteneriate educaționale.
11. Modernizarea continuă a bazei materiale a școlii.
12. Atragerea de resurse extrabugetare.

FINALITĂȚILE ȘCOLII

1. Definirea personalității școlii în cadrul comunității locale;
2. Elaborarea de programe CDȘ competitive, atractive;
3. Dezvoltarea capacității de autocunoaștere, în vederea realizării unei opțiuni profesionale corecte;
4. Dezvoltarea unei motivații interne a învățării;
5. Valorificarea instruirii în contexte și situații nou-create;
6. Formarea unei personalități complexe, adaptabile la condițiile actuale ale societății;
7. Dezvoltarea competențelor de comunicare, a relațiilor interpersonale.