Numele și prenumele: Jelco Stancov

E-mail: jelco.stancov@obradovici.ro

Data nașterii: 08.10.1970, Timișoara, Jud. TImiș

Studii universitare și masterat:

Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia, Facultatea Tehnică Mihajlo Pupin Zrenjanin

Specializări: profesor informatică

Gradul didactic: I, obținut în anul 2008

Experiență profesională:

Ianuarie 2007 – prezent, inspector școlar pentru disciplina informatică, I.S.J. Timiș
Martie 2010 – prezent, inspector școlar pentru minoritatea sârbă, bulgară și slovacă, I.S.J. Timiș
Septembrie 1995 – prezent, profesor informatică, Liceul Teoretic Dositei Obradovici Timișoara
Februarie 2003 – martie 2007 – profesor informatică, Colegiul Național C.D. Loga Timișoara
Aprilie 1997 – 2000, asistent universitar, Facultatea M. Eminescu Timișoara
Septembrie 1997 – 2003, profesor informatică, Colegiul Național Bănățean

Activitate științifică și profesională:

  • Formator județean și național.
  • Cursuri de formare
  • Membru în diferite proiecte europene:

Articole și publicații:

1 Informatică C++ pe înţelesul tuturor, Editura ArtPress, 2011, ISBN: 978-973-108-369-8
Informatică C++, BAC2009: Subiecte posibile, Editura Cygnus, 2009,  ISBN: 978-973-1768-06-9
3. Aplicaţii practice T.I.C., Editura Eurobit, 2009, ISBN: 978-973-620-504-0
4. Pe drumul tehnologiei informaționale, S.C: DataMax Line, Iunie 2015, ISSN 2457-6492 5. Testele multidisciplinare – Cheia succesului în educația europeană, August 2014

Proiecte europene:

În perioada iunie 2018 – 2021 am participat în calitatea de Expert Regional E-learning în cadrul Proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

În perioada ianuarie – martie 2018 am participat în calitate de coordonator judeţean la “Studiul Internaţional OECD privind procesul de predare – învăţare – TALIS 2018, organizat de către Centrul Naţional TALIS – Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare România, 2018.

În perioada 16.02.2015 – 10.12.2015 am făcut parte din echipa de implementare a Proiectului POSDRU/175/2.1/S/150327 – „Primii pași în carieră prin firma de de exercițiu“ în calitate de expert coordonator firmă de exercițiu.

În perioada 16.02.2014 – 31.08.2015 din echipa de implementare a Proiectului POSDRU / 153 / 1.1/S/137875, Titlul proiectului: “Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a evaluărilor naționale!”, Poziția în cadrul proiectului: expert educaţie, Nr. și tipul contractului: 170 / 30.05.2014, Contract individual de munca pe perioadă determinată.

În perioada 24.07.2012 – 31.10.2014 am făcut parte din echipa de management şi implementare a  Proiectului Transfrontalier IPA, MIS ETC CODE: 1255, “Testele multidisciplinare – cheia succesului în educaţia europeană”, Decizia I.S.J. Timiş nr. 293 din 24.07.2012, Poziţia în cadrul echipei de management:  Coordonator activităţi.

În perioada noiembrie 2013 – noiembrie 2014 am făcut parte din echipa de implementare a Proiectului Transfrontalier IPA MIS ETC Code 1404 – “Banatul pe drumul spre Europa”, Diplomă

În anul 2013 am participat în calitate de coordonator judeţean la “Studiul Internaţional OECD privind procesul de predare – învăţare – TALIS 2013, organizat de către Centrul Naţional TALIS – Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare România, 1-31 martie 2013.

Alte activități extrașcolare

  • Organizarea de concursuri și simpozione pentru elevi și profesori la nivel local, județean, național și internațional.